25%

Bug Off Insect Remover INSEKTFJERNER

Pris fra 59,25 DKK 79,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Din vej til en sikker fjernelse af dine insekter på bilen. Også på din coatet bil. 
Navnet siger egentligt sig selv -Bug Off  er en pH neutral, super effektiv insektfjerner som løsner selv de mest genstridige insekter som har sat sig fast på lakken. 

Insekter på lakken giver typisk flere problemer end bare insektet - skader på klar lakken, lakforsegler og fx coating ser man typisk. Der er derfor vigtigt at få dem fjernet hurtigst muligt så man undgå skader på lakken.

Shiny Garage Bug Off er special udviklet så beskytter voks og coating optimalt, men også nemt kan fjerner insekter fra lakken. 

Bug Off Insect Remover INSEKTFJERNER
Varer
Antal

Bug Off - Din vej til en sikker fjernelse af dine insekter på bilen. Også på din coatet bil. 
Navnet siger egentligt sig selv -Bug Off  er en pH neutral, super effektiv insektfjerner som løsner selv de mest genstridige insekter som har sat sig fast på lakken. 
Insekter på lakken giver typisk flere problemer end bare insektet - skader på klar lakken, lakforsegler og fx coating ser man typisk. Der er derfor vigtigt at få dem fjernet hurtigst muligt så man undgå skader på lakken.
Shiny Garage Bug Off er special udviklet så beskytter voks og coating optimalt, men også nemt kan fjerner insekter fra lakken. 
Klar til brug.
Spray produktet på nedkølet overflade
Lad det virke i 60 sekunder – lad det ikke udtørre
Skyl grundigt med vand under tryk
Ekstra anvisninger:
Omrystes før brug
Opbevares på et køligt sted.
Beskyttes mod sollys.
Må ikke nedfryses.
 

FARE

Faresætninger: H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H315 Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8), alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA


 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---BUG-OFF-CLP-DK.pdf PDF 372.69KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}