Tilbud

Fruit Snow Foam neutral PH 1000ml.

80,10 DKK 89,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 3 anmeldelser
Anmeld produkt - Se anmeldelser

Ph-neutral effektiv sæbe til skumlanse eller skumsprayer.

Vægt: 1 kg.
Lagerstatus: 34 stk. på lager
stk.
Fruit Snow Foam er en meget koncentreret, effektiv og PH neutral aktiv skum til brug med en skumlanse eller skumprøjte. 
En kraftfuld dosering af skumdannende midler giver en tyk skum. Resultatet er en utrolig effektiv iblødsætning og letter fjernelse af ​​snavs ved forvask af bilen.
Neutral koncentrat, bekæmpende mod snavs og sikker for de overflader, der rengøres ved forvask. Disse funktioner gør, at Fruit Snow Foam har en af ​​de mest fordelagtige kvalitetsforhold og priser på det europæiske marked af forvask sæbe.
.
Brugsanvisning:

 

Påfør aktiv skum den tørre bil med en opløsning af lunkent vand. Vælg passende koncentration afhængigt af typen og graden af ​​tilsmudsning:
80-100ml. Til 1l.vand1– PA skumlanse
20-40ml. Til 1,5l.vand – Marolex Axel
Lad skummet virke i nogle få minutter uden at tillade udtørring på overfladen
Skyl grundigt bilen med vand under tryk
Forsæt til næste vasketrin “to spande” Sleek og Bubbly Shampoo.

 

1000ml.

 

 

 

 

 

 

 

*Databladet ligger under downloads

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger:
H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger:
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313
Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA
Generalagent: Egebjerg Øko Service  DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----SNOW-FOAM-CLP-DK.pdf PDF 373.16KB Download

Kommentarer 3


  • Lækkert.

    Anmeldt af

    Her er der ingen tvivl om hvad produktet lover holder 100% ! Helt klart min favorit !

  • Anmeldt af

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt