30%

Fruit Snow Foam - Snow Foam - Skumvask

Pris fra 80,50 DKK 115,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 3 anmeldelser
Anmeld produkt - Se anmeldelser

Fruit Snow Foam er en meget koncentreret, effektiv og PH neutral aktiv skum til brug med en skumlanse eller skumprøjte.

 

En kraftfuld dosering giver en tyk skum. Resultatet er en utrolig effektiv iblødsætning og fjerner let ​​snavs fra overfladen af lakken.inden du kommer til håndvask af bilen.

 

Det er en neutral koncentrat, som er effektiv mod snavs. Den er sikker for de overflader, der rengøres ved denne forvask.

Fruit Snow Foam giver dig kvalitet for pengene.

Fruit Snow Foam - Snow Foam - Skumvask
Varer
Antal

Fruit Snow Foam er en meget koncentreret, effektiv og PH neutral aktiv skum til brug med en skumlanse eller skumprøjte.

 

En kraftfuld dosering giver en tyk skum. Resultatet er en utrolig effektiv iblødsætning og fjerner let ​​snavs fra overfladen af lakken.inden du kommer til håndvask af bilen.

 

Det er en neutral koncentrat, som er effektiv mod snavs. Den er sikker for de overflader, der rengøres ved denne forvask.

Fruit Snow Foam giver dig kvalitet for pengene.

.

Brugsanvisning:

Påfør aktiv skum på den tørre bil hvor du har blandet op med sæbe og lunkent vand. Vælg passende koncentration afhængigt af typen og graden på køretøjet:

 

80-100ml. Til 1l.vand1– PA skumlanse

20-40ml. Til 1,5l.vand – Marolex Axel

 

Lad skummet virke i nogle få minutter uden at tillade udtørring på overfladen

Skyl grundigt bilen med vand under tryk

Forsæt til næste vasketrin “to spande” Sleek og Bubbly Shampoo.

 

1L.. 5L. 25L.

 

 

 

 

 

 

 

*Databladet ligger under downloads

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

Generalagent: Egebjerg Øko Service  DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----SNOW-FOAM-CLP-DK.pdf PDF 373.16KB Download

Kommentarer 3


  • Lækkert.

    Anmeldt af

    Her er der ingen tvivl om hvad produktet lover holder 100% ! Helt klart min favorit !

  • Anmeldt af

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}