Tilbud

Blue Snow Foam 1L.

85,60 DKK 107,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 1 anmeldelse
Anmeld produkt - Se anmeldelsen

Shiny Garage Blue Foam er den mest innovative forvask skum med neutral PH, som det lykkedes os at skabe.

Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.

Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.

Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af pærfume til dette produkt.

Blue Foam forvask sæbe er den ideale produkt til hverdags pleje af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.

Lagerstatus: 24 stk. på lager
stk.
Shiny Garage Blue Foam er den mest innovative forvask skum med neutral PH, som det lykkedes os at skabe.
Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.
Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.
Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af pærfume til dette produkt.
Blue Foam forvask sæbe er den ideale produkt til hverdags pleje af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.
OBS!
Beskyttelseshandsker skal anvendes under fortynding af stoffet.
I tilfælde af stoffet kommer i kontakt med hud, tøj eller andet, skal skummet skylles under løbende vand.
Skummet må ikke tørre mens den er påført på lak.
Må ikke anvendes på tag af cabriolet biler.
Anvendelse:
Til mellemstor biler anvendes 200 ml klar opløsning skum i vand.
Skumlanse 125ml. til 1l. vand
Marolex Axel  20/40 ml.til 1,5l. vand.

FARE
Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger:
H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger:
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313
Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA
Generalagent: Egebjerg Øko Service
DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----BLUE-SNOW-FOAM-CLP-DK-1.pdf PDF 323.52KB Download

Kommentarer 1


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt