30%

Blue Snow Foam - Snow Foam - Skumvask

Pris fra 80,50 DKK 115,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 1 anmeldelse
Anmeld produkt - Se anmeldelsen

Shiny Garage Blue Foam er den mest innovative forvask skum med neutral PH, som det lykkedes os at skabe.

Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.

Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.

Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af pærfume til dette produkt.

Blue Foam forvask sæbe er den ideale produkt til hverdags pleje af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.

Blue Snow Foam - Snow Foam - Skumvask
Varer
Antal

Shiny Garage Blue Snow Foam er den mest innovative forvask skum med neutral PH, som det lykkedes os at skabe.

Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.

Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.

Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af pærfume til dette produkt.

Blue Snow Foam forvask sæbe er den ideale produkt til hverdags pleje af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.

SÅDAN BRUGER DU BLUE SNOW FOAM

Blue Snow Foam, giver det bedste resultat ved brug med højtryksrenser og skumlanse. Men vil også give rigtigt gode resultater i skumkanon til vandslange, som f.eks. Skumlanse til vandslange.

  1. Fyld skumlansens 1. Liters beholder med 3-5cm Blue Snow Foam
  2. Herefter fyldes resten af flasken op med varmt vand (max 50 grader)
  3. Skum bilen ind og lad Blue Snow virke i ca. 5 minutter.
  4. Nu skylles bilen grundigt med rent vand med højtryksrenseren.

VIGTIG VIDEN

Lad ikke sæben tørre ind på lakken.
Bør ikke bruges i direkte sollys og på en varm bil.

 

OBS!

Beskyttelseshandsker skal anvendes under fortynding af stoffet.

I tilfælde af stoffet kommer i kontakt med hud, tøj eller andet, skal skummet skylles under løbende vand.

Må ikke anvendes på tag af cabriolet biler.

 

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796


 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----BLUE-SNOW-FOAM-CLP-DK-1.pdf PDF 323.52KB Download

Kommentarer 1


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}