40%

Monster Wheel Cleaner FÆLGRENS SYREFRI

Pris fra 69,00 DKK 115,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 5 anmeldelser
Anmeld produkt - Se anmeldelser

Shiny Garage Monster Wheel Cleaner Plus er beregnet til regelmæssig rengøring af fælge.

Takket være gel formel, kan produktet påvirke urenheder I længer tid. Det øger dens effektivitet.

 

Under korrekt påførelse er den blandt de få top produkter beregnet til rengøring af fælge.

 

Shiny Garage Monster Wheel Cleaner Plus blev beriget med et deironiserende komponent.

Nu er produktet også I stand til at effektivt fjerne metallisk forurening af fælgens overflade.

Den professionel forstøver Canyon gøre det nemmer og mere effektivt at påfører præparatet.

 

Under forsøg reageret produktet ikke med fælge af krom eller aluminium.

Det anbefales dog alligevel at man tjekker I de mindre synlige steder på fælgen om der opstår en reaktion.

Monster Wheel Cleaner FÆLGRENS SYREFRI
Varer
Antal

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal

Shiny Garage Monster Wheel Cleaner Plus er beregnet til regelmæssig rengøring af fælge.

Takket være gel formel, kan produktet påvirke urenheder I længer tid. Det øger dens effektivitet.

Under korrekt påførelse er den blandt de få top produkter beregnet til rengøring af fælge.

Shiny Garage Monster Wheel Cleaner Plus blev beriget med et deironiserende komponent.

Nu er produktet også I stand til at effektivt fjerne metallisk forurening af fælgens overflade.

Den professionel forstøver Canyon gøre det nemmer og mere effektivt at påfører præparatet.

Under forsøg reageret produktet ikke med fælge af krom eller aluminium.

Det anbefales dog alligevel at man tjekker I de mindre synlige steder på fælgen om der opstår en reaktion.

 

 • isære effektiv takket være dens gel formel
 • fjerner metallisk forurening
 • sikkert for rensede overflader
 • meget økonomisk ved påførelsen med pensel
 • neutral duft af æbler
 • fluorescerende farve gøre det nemmer at kontrollere arbejde
 • PH balanceret

Mængde:0,5L. 1L. 5L. 25L

 

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger: H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Indeholder: Alkoholer, C12-15, ethoxylerede 3 - 5 TE

EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

Titel Type Størrelse Download
15-SHINY-GARAGE---MONSTER-WHEEL-CLEANER-CLP-DK.pdf PDF 319.86KB Download

Kommentarer 5


 • Den virker bare..!

  Anmeldt af

  Den virker bare..! I løbet at meget kort tid, løber alt bremsestøv og flyverust bare ned af bilen..

 • Det er den bedste fælgrens der findes

  Anmeldt af

  Det er den bedste fælgrens der findes

 • KONGE FÆLGRENS, OG SÅ INGEN FLYVERUST !

  Anmeldt af

  Det er en af de bedste fælgrens jeg har prøvet. var mega glad for Sonax, indtil jeg prøvede denne, nu er det denne hver gang. og så kan den fjerne flyverust ! 5 stjerner !

 • .

  Anmeldt af

  Har prøvet rigtig mange fælg rens og ingen kan måle sig med denne og prisen er rigtig god ovenud tilfreds

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}