30%

Scan Inspection Spray IPA

Pris fra 62,30 DKK 89,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Lakprep, bruges efter polering inden voks, forsegler eller coating.

Designet til at fjerne alle rester af poleringspastaer af lak, så hvert påførte lag, voks eller forseglingsmiddel efter afrensning vil binde lakken med maksimal kraft.

Det kan også anvendes under arbejdet med detaljeret lak inspektion.

.

Scan Inspection Spray IPA
Varer
Antal

Scan Inspection Spray Pro er en blanding af ikke hurtig fordampende opløsningsmidler,som hjælper med fjerne polerpaste grundigt.

 Affedtnings resultater er på samme måde som IPA

Designet til at fjerne alle rester af poleringspastaer af lak, så hvert påførte lag, voks eller forseglingsmiddel efter afrensning vil binde lakken med maksimal kraft.

Det kan også anvendes under arbejdet med detaljeret lak inspektion.

Scan Inspection Spray Pro er også velegnet til at fjerne limrester efter reklameskilte, etiketter og harpiks.

 

Brugsanvisning:

Efter at have afsluttet poleringsfasen, sørg for at lakken er nedkølet

Påfør elementet med en spray og tør af ved hjælp af microfiberklud

Gentag eventuelt trin to, om nødvendigt

 

Ekstra anvisninger:

 

Test produktet på et ikke synligt sted.

 Overfladen skal være afkølet.

God ventilation på arbejdspladsen forhold til andre IPA produkter er ikke nødvendigt ,vores produkt indeholder ikke skadelige stoffer.

 

 

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)  H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Mærkningselementer

Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer:

Signalord: ADVARSEL

Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  

Andre farer Der er ikke foretaget vurdering til bestemmelse af PBT og vPvB

 

Titel Type Størrelse Download
17-SHINY-GARAGE---SCAN---INSPECTION-SPRAY-CLP-DK-1.pdf PDF 314.12KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}