Tilbud

Extra Dry Fabric Cleaner 500ml

63,75 DKK 75,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 1 anmeldelse
Anmeld produkt - Se anmeldelsen

God til at pleje alcantara kabiner med

Vægt: 0,5 kg.
Lagerstatus: 21 stk. på lager
stk.

Extra Dry Fabric Cleaner Shampoo er et innovativ produkt beregnet til rengøring af loftsbeklædning i bilen, indvendige side af bildøre og enhver stof element der ikke har det godt af at blive våde.

Produktet kræver ikke vand til at skylle den af, hvilket fjerner risiko for at den afklæber sig grundet rengøring.

Extra Dry Fabric Cleaner Shampoo er baseret på teknologi til tværbinding af snavs. Det betyder at under rengøring binder produktet sig til snavs og gøre det muligt at fjerne den nemt og sikkert ved hjælp af en tør klude eller en støvsuger.

• Neutral pH

• Nærer farver

• Lukker porer i polstring, hvilket gøre det svære for nye urenheder i at sætte sig fast

• Behagelig, frisk duft.

Brugsanvisning:

• Fortynd produktet mellem 1:10 – 40 i varm vand, afhængig af mængde af snavs

• Spray produktet på den overflade der skal gøres rent

• Skrub med en børste indtil der opstå skum

• Lad det være i 30 – 40 minutter indtil skummet tørrer

• Fjern produktet med en ren og tør klude eller en støvsuger

• Gentag efter behov

Mængde 500ml

 

ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008) Eye Irrit.  H319

Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Mærkningselementer

Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjæl

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer


 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---EXTRA-DRY-CLP-DK-1.pdf PDF 370.07KB Download

Kommentarer 1


  • Fantastisk enskaber

    Anmeldt af

    Super prudukt

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt