Green Tea Air Freshner 250ml.

77,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
Vægt: 0,25 kg.
Lagerstatus: 22 stk. på lager
stk.

Duftfrisker med duft af Green Tea.
Produktet sprayes direkte på måtter, under sæder og sidebeklædninger. 
Denne vandopløselige duftfrisker giver din bil et friskt pust, med duft af Green Tea.
Hvis du mangler en hurtig løsning til at give bilen et pift god duft, så er dette en rigtigt fornuftig løsning.

Inholder 250ml.


*Databladet ligger under downloads

 ADVARSEL

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger: P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EUH208 - Indeholder (±)-3,7-dimethyloct-6-en-1-ol, Lemon oil, α-hexylcinnamaldehyde, Geraniol. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: parfume (CITRONELLOL, HEXYL CINNAMAL , GERANIOL, LINALOOL, ISOEUGENOL)

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

Titel Type Størrelse Download
13-SHINY-GARAGE---GREEN-TEA-AIR-FRESHENER-CLP-DK-2.pdf PDF 326.75KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt