Fruit Snow Foam Kit

399,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
Snow Foam Kit
Vægt: 1,5 kg.
Produkter i pakken:
  • 1 x PIUMA Skumlanse til Nilfisk
  • 1 x Fruit Snow Foam neutral PH 1000ml.
Lagerstatus: På lager
stk.

Kvalitets skumlanse fra  IDROBASE PIUMA med adaptere til Nilfisk. Indholder også en Fruit Snow Foam  i fuld størrelse(1000ml.)

 

Fruit Snow Foam er en meget koncentreret, effektiv, PH neutral aktiv skum. En kraftfuld dosering af skumdannende midler giver en tyk skum. Resultatet er en utrolig effektiv iblødsætning og letter fjernelse af ​​snavs. Neutral koncentrat, bekæmpende mod snavs og sikker for de overflader, der rengøres. Disse funktioner gør, at Fruit Snow Foam har en af ​​de mest fordelagtige kvalitetsforhold/ pris på det europæiske marked.

Brugsanvisning:

Påfør den tørre bil med en opløsning af lunkent vand. Vælg passende koncentration afhængigt af typen og graden af ​​tilsmudsning:

80-100ml. Til 1l.vand1– PA skumlanse

 

20-40ml. Til 1,5l.vand – Mesto Foamer

 

Lad skummet virke i nogle få minutter uden at tillade udtørring på overfladen

Skyl grundigt bilen med vand under tryk

Forsæt til næste vasketrin “to spande” Sleek og Bubbly Shampoo.

1000ml.

 

 

 

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt