Tilbud

Wet Protector Sio2 Spray Sealant 1L.

175,05 DKK 194,50 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
Vægt: 1 kg.
Lagerstatus: 27 stk. på lager
stk.
Wet Protector Sio2 Spray Sealant er den hurtigste måde til at forbedre de hydrofobisk egenskaber i lak, og til lak beskyttelse.
Når den anvendes efter vask på den våde lak, kan hele bilen beskyttes på knap få minutter.
Det eneste man skal gøre, er at spraye den våde, ren lak. Skylle det derefter med vand under tryk, og tørre bilen nøjagtigt.
Produktet må ikke anvendes under solen, og den må ikke tørre af på overfladen.
Wet Protector - Skylle Coating er en blanding af nanopartikler, polymerer, og SiO2.
Dette produkt bliver aktiveret når den kommer i kontakt med vand, og binder sig stærkt med overfladen, hvor den bliver til et lang varende hydrofobisk beskyttende belægning.
Wet Protector kan anvendes til at forbedre hydrofobiske egenskaber af voks/forseglingsmiddler, såvel som kvarts og keramisk belægning, eller som LSP. Den sikrer overflader og giver dem super hydrofobiske egenskaber og glathed.
Produktet har holdbarhed op til 10 vask, og dufter behageligt af grapefrugt.
 

 

ADVARSEL
Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger: P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjæl
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EUH208 Indeholder 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal. Kan udløse allergisk reaktion. Indeholder: parfume (CITRAL, LIMONENE)
Generalagent: Egebjerg Øko Service
DK-8700 Horsens Tlf.20998796
 

 

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---WET-PROTECTOR-CLP-DK-1.pdf PDF 375.39KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt