Yellow Activ Foam Banana Neutral PH 5000ml.

349,00 DKK

(inkl. moms)
Ingen bedømmelse
Vægt: 5 kg.
Lagerstatus: 23 stk. på lager
stk.

Shiny Garage Yellow Foam er den mest innovativ skum, som det lykkedes os at skabe. Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.

Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.

 

Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af bananer til dette produkt.

 

Yellow Foam er den ideale produkt til hverdags pleje af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.

 

OBS!

Beskyttelseshandsker skal anvendes under fortynding af stoffet.

 

I tilfælde af stoffet kommer i kontakt med hud, tøj eller andet, skal skummet skylles under løbende vand.

 

Skummet må ikke tørre mens den er påført på lak.

 

Må ikke anvendes på tag af cabriolet biler.

Anvendelses instrukser:

Til mellemstor biler anvendes 200 ml klar opløsning skum i vand.

Skumlanse 125ml. til 1l. vand

Mesto Foamer 20/40 ml.til 1,5l. vand.

 

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----YELLOW.pdf PDF 323.95KB Download

Kommentarer 0


Kunder der har købt dette produkt har også købt