Pre Wash Citrus Oil 25L.

1.099,00 DKK

(inkl. moms)
Ingen bedømmelse
Lagerstatus: På lager
stk.

Pre-Wash Citrus Oil er et avanceret produkt til forvaskning, vores opskrift vi har baseret på naturlige citrusolier, kendt for deres fremragende affedtende og snavsopløslings egenskaber.

Pre Wash Citrus Oil er specielt udviklet til at opløse biologisk materiale og nedbryder hurtigt insekter, vejsalt, trafikfilm og kraftigt vejsnavs,den er ideel til brug i vintermånederne, hvor man ønsker at holde bilen fri for salt uden at skulle vaske bilen med 2 spande systemet og vaskehandske. 

Produktet løsner kvarts- og keramiskbelægninger, uden at ødelægge deres struktur. Den er sikkert til voks og lakforsegler i en godt kvalitet.

Den er sikker at bruge på delikate bil kropselementer.

 

Pre-Wash Citrus Oil kan bruges både som spray og som aktiv skum.

 

Brugsanvisning:

  • sikrer dig at overfladen er ikke varm
  • må ikke anvendes under direkte sollys
  • skummerrengøring: 100ml af produktet fortyndet I 1L vand, lad skum være på overfladen I 4-5 minutter og skyl
  • tryk sprøjten: 25-50ml fortyndet I 1L vand, spray overflade og lad den være I 4-5 minutter, derefter skyl grundigt

 

Mængde: 25L

 

 

*Databladet ligger under downloads

FARE

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger:

H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313

Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

Titel Type Størrelse Download
16-SHINY-GARAGE---PRE-WASH---SUPER-ACTIVE-PLUS-CLP-DK-1-1.pdf PDF 329.07KB Download

Kommentarer 0