Red Devil HD Nano Degreaser 25L,. /koncentrat/

999,00 DKK

(inkl. moms)
Ingen bedømmelse

Red Devil er en koncentreret rengøringsvæske til meget snavsede overflader.

Vægt: 25 kg.
Lagerstatus: På lager
stk.

Red Devil er en koncentreret rengøringsvæske til meget snavsede overflader. Blandingen af langsomt fordampende og sikre opløsningsmidler af høj kvalitet med overfladeaktive midler i alkalisk miljø danner et produkt med gode egenskaber, som trænger ind og separerer fedtet smuds fra overfladen. Væsken binder al snavs, derfor er det meget nemt at skylle overfladen. Den indeholder korrosionsinhibitorer.

Den fjerner besværligt snavs fra overstellet, såsom fedt, snavs, insekter, urenheder fra vejen, osv.

Brugen af de passende chelaterende bestanddele som befugter, hjælper med at få opløst urenheder fra overfladen, mens de aktive substanser affedter den rengjorte overflade.

Takket være brugen af nano teknologi, efterlader præparatet et et beskyttende lag på den rengjorte del, hvilet gøre det sværere for nye snavs i at sætte sig fast, og gøre det nemmer at fjerne den senere.

Produktet må godt bruges som pre-wash.

Red Devil må også gerne bruges til rengøring af plastik dele i bilen, vask af polstring, o.l., forudsat man tilpasser fortynding korrekt.

• Meget effektiv, og samtidig sikker

• Økonomisk, kan fortyndes fra 1:5 til 1:100

• Nano teknologi

• Ikke-irriterende duft

• Affednings middel med bred anvendelses funktionalitet, til både udvendig og indvendige elementer.

Mængde 1L

Anbefalede blandingsforhold er:

 

  • Vask af bil inden polering                            1:50
  • Rengøring af kabine                         1:10 - 1:20
  • Afrensning af dørfalser og motorrum            1:5
  • Sæderensning med tæpperenser (Forstøves på sæder/bundmåtter)                                      1:10
  • Gulvvask - Iblødsætning af vanskelige pletter 1:1 - 1:10
  • Gulvvask - Gulvvaskemaskine (kommes i rent vandstanken)  1:10

 FARE

Faresætninger: H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger:

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Indeholder:

Alkoholer, C12-15, ethoxylerede 3 - 5 TE (CAS: 68131-39-5) Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. 5 – 15 % ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer, EDTA og salter av dette

 

Generalagent: Egebjerg Øko Service

DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---RED-DEVIL-CLP-DK-1-1.pdf PDF 345.08KB Download

Kommentarer 0