Interior Quick Detailer 5000ml.

299,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
Vægt: 5 kg.
Lagerstatus: 6 stk. på lager
stk.

Interior QD er det andet produkt i vores serie af quickdetailer produkter.

Interior QD er dedikeret til ethvert interiør.

Du kan opfriske interiøret, fjerne mindre forureninger og genoprette elementernes naturlige look.

Interior QD efterlader ikke striber på lakerede elementer.

Alle indvendige elementer genvinder et frisk udseende på et par minutter, og UV-filtre vil beskytte dem mod yderligere falme.

Brugsanvisning:

1. Spray produktet på overfladen og tør efter med en microfiber

2. Gentag om nødvendigt

Ekstra anvisninger:

Test produktet på et ikke synligt sted. Overfladen skal være afkølet. Lad ikke produktet tørre ud på overfladen.

Opbevares på ved 5-25° C.

Beskyttes mod sollys.

Må ikke nedfryses.

 

Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)

Ikke klassificeret som farlig i henhold til EU’s regulatoriske retningslinier..

Mærkningselementer Farepiktogrammer: Signalord: Ikke klassificeret

Faresætninger: Ikke klassificeret

Sikkerhedssætninger: Ikke klassificeret

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. Parfüm (LIMONENE) Konserveringsmiddel (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE) 2.3. Andre farer Der er ikke foretaget vurdering til bestemmelse af PBT og vPvB.

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---INTERIOR-QD-CLP-DK.pdf PDF 347.97KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt