Tilbud

Interior Cleaner 1000ml.

89,10 DKK 99,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
Vægt: 1 kg.
Lagerstatus: 48 stk. på lager
stk.

Shiny Garage Interiør Cleaner er et multifunktionelt, brugsklar produkt designet til at rengøre enhver inderside i din bil.

Den fjerner snavs fra plast, headliners, mindre besværlige polstring eller læderdele.

Formuleringen indeholder aktive rengørings ingredienser, der hurtigt trænger ind og opløser snavs, så de kan fjernes effektivt og sikkert.

- effektiv,

- nem applikation

- Effektiv på enhver overflade,

- forlader ikke fedtet raid

- behagelig, æble duft

Kapacitet 1000 ml

 

 ADVARSEL

Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjæl

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, amfotere overflateaktive stoffer

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---INTERIOR-CLEANER-CLP-DK.pdf PDF 371.86KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt