EF Wheel Cleaner 1000ml. /koncentrat/

95,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 3 anmeldelser
Anmeld produkt - Se anmeldelser
Vægt: 1 kg.
Lagerstatus: 58 stk. på lager
stk.

Shiny Garage EF Wheel Cleaner Proffesional Line er et meget effektiv alkalisk rengøringsmiddel til fælge.

Ved korrekt fortynding er den sikker til brug på aluminium og poleret fælge.

Den klar selv det værste snavs, takket være passende udvalgte aktive og overfladeaktive ingredienser

EF Wheel væder overfladen, opløser urenheder og løsner dem fra den rengjorte overflade, mens dennes “Cola” duft gøre det mere behageligt at arbejde.

Special formel beriget med nanopartikler gøre, at produktet efterlade et vosk-agtigt overflade, som hjælper fælge med at bliver ren I længer tid.

  • Effektiv – fortyndes op til 1:20
  • regelmæssigt rengøring 50ml af produktet til 1L vand
  • gennemsnitlige snavs 100ml af produktet til 1L vand
  • meget snavs 200ml af produktet til 1L vand
  • voks finish
  • dufter af Cola
  • sikkert for fælge

Mængde: 1L

 

 FARE

Faresætninger: H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

Sikkerhedssætninger: P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp

Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Indeholder: Alkoholer, C12-15, ethoxylerede 3 - 5 TE <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer

 

Titel Type Størrelse Download
11-SHINY-GARAGE---EF-WHEEL-CLEANER-CLP-DK.pdf PDF 319.71KB Download

Kommentarer 3


  • Anmeldt af

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt