Tilbud

Orange Car Shampoo 5000ml.

127,42 DKK 149,90 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse
Vægt: 5 kg.
Lagerstatus: 6 stk. på lager
stk.
Orange Car Shampoo er en meget koncentreret autoshampoo u/voks til bilkarosseri.
Shampooen har en neutral pH-værdi, som er skånsom for alle overflader på din bil, duften af Mandarin gør rengøring mere behagelig.
Brugsanvisning:
Hæld 50-60 ml shampoo i en spand og fyld med 10 liters vand
Vask bilen fra top mod bund med en vaskehandske
Skyl bilen med vand under tryk
Før brug, skal du sørge for, at alle rengjorte overflader er kolde og bilen er i skyggen. Shampooen må ikke udtørre på karosseriet. Vi foreslår vaskmetoden “to spande” med microfiber handske eller uldhandske
Opbevares på et køligt sted.
Beskyttes mod sollys.
Må ikke nedfryses.
 
ADVARSEL
Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger: P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. 5-15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5% amfotere overflateaktive stoffer
Generalagent: Egebjerg Øko Service
DK-8700 Horsens Tlf.20998796
 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---ORANGE-CAR-SHAMPOO-CLP-DK.pdf PDF 369.84KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt