Tilbud

Pink Gloss Shampoo&Wax 500ml.

58,65 DKK 69,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 1 anmeldelse
Anmeld produkt - Se anmeldelsen
Vægt: 0,5 kg.
Lagerstatus: 18 stk. på lager
stk.

 

Shiny Garage Pink Gloss Shampoo er et autoshampoo, med et behagelige duft af jordbærer, der er et højt koncentreret rengørings produkt, som også indeholder voks.
Den anvendte voks frembringer farven og giver et glans til lak.
Rengøringsmidlet er nemt at skylle af, og efterlader ikke pletter.
Produktet er beregnet til regelmæssigt vask af voksbehandlet biler, med det formål at hurtigt frembringe dens visuel effekt.
• Efterlader voks finish
• 30 – 40ml rengøringsmiddel til 10L vand
Mængde 500ml
Brugsanvisning
- Skyld bilen med rigeligt vand for at fjerne evt. sand eller andet løst snavs. En forvask med Fruit Snow Foam, er en god ide! 
- Tilsæt 3-4 låg (låg fra flasken) pr. 10 ltr. vand. Tilsæt først shampoo og derefter vand (skal skummes op)
- Afskyl med rigeligt vand og aftør derefter bilen, med Extreme Drying Towel 600 gs/m2

ADVARSEL
Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger: H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætninger: P280 Bær øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. 5-15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5% amfotere overflateaktive stoffer
Generalagent: Egebjerg Øko Service
DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

 

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE---PINK-GLOSS-SHAMPOO-CLP-DK-1.pdf PDF 370.36KB Download

Kommentarer 1


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt