Tilbud Udsolgt

Yellow Snow Foam 1L.

Produktet er udsolgt.

85,60 DKK 107,00 DKK

(inkl. moms)

Baseret på 2 anmeldelser
Anmeld produkt - Se anmeldelser

Shiny Garage Yellow Snow Foam er den mest innovative forvask sæbe med neutral PH, som det lykkedes os at skabe.

Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.

Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.

 

Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af bananer til dette produkt.

 

Yellow Snow Foam er den ideale produkt til hverdags forvask af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.

Vægt: 1 kg.
Lagerstatus: Ikke på lager

Kategori: Tilbehør

Varer
Pris
Note
Antal
Shiny Garage Yellow Snow Foam er den mest innovative forvask sæbe med neutral PH, som det lykkedes os at skabe.
Anvendelsen af en special farvestof gøre det muligt at bruge den på lysfarvede biler.
Den farver ikke permanent materialer, brosten, o.l.
 
Vi besluttede os at gøre brug af et stærk og behagelig duft af bananer til dette produkt.
 
Yellow Snow Foam er den ideale produkt til hverdags forvask af bilen. Den fjerne snavs nemt, uden at berøre voks.
 
OBS!
Beskyttelseshandsker skal anvendes under fortynding af stoffet.
 
I tilfælde af stoffet kommer i kontakt med hud, tøj eller andet, skal skummet skylles under løbende vand.
 
Skummet må ikke tørre mens den er påført på lak.
 
Må ikke anvendes på tag af cabriolet biler.
Anvendelses instrukser:
Til mellemstor biler anvendes 200 ml klar opløsning skum i vand.

 

Skumlanse 125ml. til 1l. vand
Marolex Axel 20/40 ml.til 1,5l. vand.

 

*Databladet ligger under downloads
FARE
Klassificering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Faresætninger:
H315 Forårsager hudirritation. H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætninger:
P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P332+P313
Ved hudirritation: Søg lægehjælp. P337+P313
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Indeholder: Tetrasodium salt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, ethoxylerede (1-2.5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA
Generalagent: Egebjerg Øko Service
DK-8700 Horsens Tlf.20998796

 

 

Titel Type Størrelse Download
SHINY-GARAGE----YELLOW-1.pdf PDF 323.95KB Download

Kommentarer 2


  • Anmeldt af

Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt