20%

Nano Ceramic Protect® Plastic

388,80 DKK 486,00 DKK

(inkl. moms)

Ingen bedømmelse

Keramisk plastik og gummibeskyttelse
Nano Ceramic Protect® Plastic er et produkt af høj kvalitet, som finder anvendelse ved vedligeholdelse af bilelementer fremstillet af gummi eller plast. Den keramiske belægning, der dannes på en overflade af beskyttede komponenter, virker som et specifikt dække fra en negativ påvirkning af eksterne faktorer.
Takket være den innovative produktionsproces, der er baseret på en nanoteknologi, beskytter Nano Ceramic Protect® Plastic effektivt overfladen mod holdbare urenheder, falme, mekaniske skader eller UV-stråling. En ordentlig bevarelse sikrer også en langvarig beskyttelse af farve, holdbarhed og modstandsdygtighed på vand og vil helt sikkert lette rengøringsprocessen i tandkøds- og plastdele i en bil.

Vægt: 0,25 kg.
Lagerstatus: På lager
stk.

Keramisk plastik og gummibeskyttelse
Nano Ceramic Protect® Plastic
Nano Ceramic Protect® Plastic er et produkt af høj kvalitet, som finder anvendelse ved vedligeholdelse af bilelementer fremstillet af gummi eller plast. Den keramiske belægning, der dannes på en overflade af beskyttede komponenter, virker som et specifikt dække fra en negativ påvirkning af eksterne faktorer.
Takket være den innovative produktionsproces, der er baseret på en nanoteknologi, beskytter Nano Ceramic Protect® Plastic effektivt overfladen mod holdbare urenheder, falme, mekaniske skader eller UV-stråling. En ordentlig bevarelse sikrer også en langvarig beskyttelse af farve, holdbarhed og modstandsdygtighed på vand og vil helt sikkert lette rengøringsprocessen i tandkøds- og plastdele i en bil.

Produktet kan bruges til elementer fremstillet af gummi og plast, der placeres både inde og uden for en bil. Derudover viser Nano Ceramic Protect® Plastic som pakninger og dæk beskyttelse, hvilket giver dem maksimal beskyttelse mod en degeneration under påvirkning af skadelige eksterne faktorer.

FORDELE
√ Plastbevarelse,
√ Modstandsdygtighed ved lave temperaturer
√ Keramisk beskyttelse dækker baseret på en nanoteknologi,
√ Perfekt hydrofobicitet (vandmolekyler afstødning)
√ Høj holdbarhed på vand,
√ Bedre modstandsdæk af dæk,
√ Nem at holde plastik (urenheder holder sig ikke til dækningen)
√ Beskyttelse mod miljømæssige faktorer påvirker.

 

Klassificering af stoffet eller blandingen Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 Dette produkt er ikke klassificeret iht. CLP-forordningen.

Mærkningselementer P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj. P302+P350 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. P304+P312 VED INDÅNDING: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning..

 

Titel Type Størrelse Download
Nano-Ceramic-Protect-Plastic-Dansk.pdf PDF 104.71KB Download

Kommentarer 0


Produktets tags

Der er ingen tags registreret.

Mine tags

Kunder der har købt dette produkt har også købt

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}}

{{product.BadgeDiscounts.DiscountPercent}}%
{{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}} {{product.Title}}